Promjena podataka o pretplati

Ova stranica zahtijeva unošenje u web-tražilicu (browser) web-adrese s vašom identifikacijskom oznakom. Web-adresa s vašom identifikacijskom oznakom nalazi se u svakom e-mailu koji od nas primite.
Ako vam nakon unosa u web-tražilicu (browser) adrese iz našeg e-maila bude javljena pogreška, provjerite jeste li unijeli cijeli redak u rubriku za web-adresu na web-tražilici (browseru). Katkad je web-adresa primljena preko nekih programa za poštu prelomljena u dva ili više redaka pa ste možda u web-tražilicu (browser) unijeli samo dio adrese.

Ako ne znate web-adresu s Vašom identifikacijskom oznakom korisnika/korisnice naših mailing-lista možete od nas zatražiti E-mail s takvom adresom. Unesite Vašu E-mail adresu u rubriku za adresu i kliknite na gumb "Nastavak"

e-mail adresaPoništavam pretplatu

powered by phpList 3.6.12-hosted, © phpList ltd